zvláštní poděkování
Volný.cz

Ceny Thálie 2021

Ceny Thálie

autor: archiv   

zvětšit obrázek

Slavnostní večer spojený s vyhlášením Cen Thálie 2021 se uskuteční v sobotu 9. října 2021 od 20.00 hodin, po loňské pauze, opět na jevišti historické budovy Národního divadla v Praze. Národní divadlo je spolu s Ministerstvem kultury hlavním partnerem Cen Thálie 2021. Záštitu nad Cenami Thálie 2021 převzal ministr kultury pan Lubomír Zaorálek. Hlavním mediálním partnerem bude tradičně Česká televize, která bude vysílat přímý přenos na ČT 1. Moderátorem večera bude Václav Moravec. Taktéž bude mediálním partnerem Český rozhlas. Partnerem zůstává také společnost INTERGRAM. Cenou Thálie je skleněná plastika podle návrhu Bořka Šípka ze severočeské firmy Lasvit Ajeto.

S ohledem na situaci nákazy Covid-19 a s tím související uzavření divadel v divadelní sezoně 2020 / 2021, nebudou v letošním roce uděleny Ceny Thálie za mimořádné umělecké jevištní výkony.
Tituly, které měly premiéru v divadelní sezoně 2020 / 2021, jsou přeřazeny do následujícího hodnotícího období v divadelní sezoně 2021 / 2022.
V rámci 28. ročníku Cen Thálie 2021 budou uděleny ceny za celoživotní mistrovství v oblasti divadelního umění mimořádně ve všech oborech (činohra, opera, balet, muzikál, alternativní divadlo, loutkové divadlo). Návrhy k těmto cenám mohou vzejít také z příslušných odborných porot a od členů Akademie. V každém oboru může být udělena pouze jedna cena, jen v oboru činohra bude mimořádně na základě usnesení Prezidia Herecké asociace uděleno šest cen – tři v mužské a tři v ženské kategorii.
V rámci snahy prezidia HA o co nejširší zapojení divadelní obce do spolurozhodování o Cenách Thálie byla v roce 2019 založena Česká akademie divadelníků. Jejími členy mohou být všichni dosavadní žijící nositelé Cen Thálie a další osobnosti, o jejichž výběru bude rozhodovat prezidium HA. Členství v Akademii je čestné a dobrovolné. Členové Akademie mají právo předkládat do 31. května příslušného kalendářního roku předsedům odborných porot své návrhy na nominace v jednotlivých oborech. Především však rozhodují o udělení vlastní Ceny České akademie divadelníků za mimořádný přínos českému divadelnímu umění. Cena je udílena mezioborově, tzn. významným divadelníkům, kteří nemohou být oceněni jinou Cenou Thálie (tj. dramatikové, režiséři, scenáristé, choreografové, scénografové, dirigenti, atp.). Hlasování o Ceně České akademie divadelníků je dvoukolové a probíhá elektronicky. Do druhého kola postupuje pět osobností, které obdrží nejvíce hlasů, z nich je pak novým hlasováním vybrán laureát, které ho již v tuto chvíli známe. Cenu obdrží Jan Kačer.

Cena mladému umělci nebo umělkyni do 33 let v oboru činohra bude letos udělena Denise Barešové na základě návrhu činoherní poroty. Cenu za šíření divadelního umění v televizi dostane Jaroslav Someš. V rámci tiskové konference byly předány dvě Ceny Thálie z loňského ročníku, a to Alině Nanu za obor Balet, tanec a pohybové divadlo a Jakubovi Gottwaldovi za obor Alternativní divadlo. Ceny předal David Ševčík, ředitel sklárny Lasvit Ajeto, která každoročně Ceny Thálie vyrábí.
V souvislosti se změnami ve struktuře a organizaci Cen Thálie vydává Prezidium HA upravený Statut Cen Thálie a také Usnesení prezidia HA k Cenám Thálie 2021, které reaguje na letošní mimořádné změny.

17.6.2021 17:06:15 Redakce | rubrika - Herecká asociace